Research

2024

Miklós SEBŐK, Ákos MÁTÉ, Orsolya RING, Viktor KOVÁCS, Richárd LEHOCZKI:
Leveraging Open Large Language Models for Multilingual Policy Topic Classification: The Babel Machine Approach, Social Science Computer Review (2024).
DOI: 10.1177/08944393241259434 – Repository

Amnon CAVARI, Akos MATE, Miklós SEBŐK:
Staying on the Democratic Script? A Deep Learning Analysis of the Speechmaking of U.S. Presidents, Policy Studies Journal (2024).
DOI: 10.1111/psj.12534 – Repository

Orsolya RING, Martina Katalin SZABÓ, Csenge GUBA, Bendegúz VÁRADI, István ÜVEGES:
Approaches to sentiment analysis of Hungarian political news at the sentence level, Language Resources and Evaluation (2024).
DOI: 10.1007/s10579-023-09717-5Repository

2023

Miklós SEBŐK, Rebeka KISS, Ádám KOVÁCS: The Concept and Measurement of Legislative Backsliding, Parliamentary Affairs (2023). DOI: 10.1093/pa/gsad014

István ÜVEGES, Orsolya RING: HunEmBERT: A Fine-Tuned BERT-Model for Classifying Sentiment and Emotion in Political Communication, IEEE Access (2023). DOI:10.1109/ACCESS.2023.3285536

Miklós SEBŐK, Rebeka KISS, István JÁRAY: Introducing HUNCOURT: A New Open Legal Database Covering the Decisions of the Hungarian Constitutional Court for Between 1990 and 2021, Journal of the Knowledge Economy (2023). DOI: 10.1007/s13132-023-01395-6

2022

Rebeka KISS, Miklós SEBŐK: Creating an Enhanced Infrastructure of Parliamentary Archives for Better Democratic Transparency and Legislative Research -Report on the OPTED forum in the European Parliament (Brussels, Belgium, 15 June 2022)International Journal of Parliamentary StudiesDOI: 10.1163/26668912-bja10053

Csaba Molnár: “If there is nothing else to say: the local content of interpellations”  in the Journal of Legislative Studies (2022). DOI: 10.1080/13572334.2022.2127644

István Üveges, Veronika Vincze, Orsolya Ring, and Csenge Guba: Aspect-based emotion analysis of Hungarian parliamentary speechesProceedings of the 2nd Workshop on Computational Linguistics for Political Text Analysis (CPSS-2022) Potsdam, Germany

Orsolya RING (co-authors: Tomaž ERJAVEC, Maciej OGRODNICZUK et al.), The ParlaMint corpora of parliamentary proceedings. Language Resources and EvaluationDOI: 10.1007/s10579-021-09574-0
 

Miklós SEBŐK, Bálint György KUBIK, Csaba MOLNÁR, István JÁRAY, Anna SZÉKELY (2022), Measuring legislative stability – A new approach with data from Hungary, European Political Science, DOI: 10.1057/s41304-022-00376-8

Miklós SEBŐK, Ágnes M. BALÁZS, Csaba MOLNÁR (2022) Punctuated Equilibrium and Progressive Friction in Socialist Autocracy, Democracy and Hybrid Regimes, Journal of Public Policy, DOI: 10.7910/DVN/MYEBKF

2021

Miklós SEBŐK, Zsolt BODA (Eds.) (2021), Policy Agendas in Autocracy, and Hybrid Regimes, London: Palgrave MacMillanDOI: 10.1007/978-3-030-73223-3 

Miklós SEBŐK, Orsolya RING and Ákos MÁTÉ (2021), Szövegbányászat és Mesterséges Intelligencia R-ben (Text Mining and Artifical Intelligence in R), Budapest: Typotex

Miklós SEBŐK, Kristin MAKSZIN and Jasper SIMONS (2021), ‘Mission adapted: the hidden role of governors in shaping central bank operating missions in Hungary’, East European PoliticsDOI: 10.1080/21599165.2021.1907351

Attila GULYÁS; Martina Katalin SZABÓ; Orsolya RING, László KISS, István BOROS (2021), Networks of the Political Elite and Political Agenda Topics: Creation and Analysis of Historical Corpora Using NLP and SNA Methods, In Tamás RUDAS, Gábor PÉLI, (eds) Pathways between Social Science and Computational Social Science: Theories, Methods, and Interpretations, New York (NY), USA, Springer pp 197-214, DOI: 10.1007/978-3-030-54936-7_9 

Csaba MOLNÁR, Orsolya RING (2021), Hungarian Regimes and Their Institutional Characteristics, In Sebők, Miklós; Boda, Zsolt (szerk.) Policy Agendas in Autocracy, and Hybrid Regimes: The Case of Hungary Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, pp 33-62

Orsolya RING, László KISS (2021), Agenda Dynamics in Socialist Autocracy (1957–1989), In Miklós SEBŐK, Zsolt BODA (eds) Policy Agendas in Autocracy, and Hybrid Regimes: The Case of Hungary Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan pp 165-205 DOI: 10.1007/978-3-030-73223-3_7

Martina Katalin SZABÓ, Orsolya RING, Balázs NAGY, László KISS, Júlia KOLTAI, Gábor BEREND, László VIDÁCS, Attila GULYÁS, Zoltán KMETTY (2021), Exploring the dynamic changes of key concepts of the Hungarian socialist era with natural language processing methods, HISTORICAL METHODS 54: 1 pp 1-13, DOI WoS REAL URL SZTE Publicatio: DOI: 10.1080/01615440.2020.1823289

Miklós SEBŐK, Zoltán KACSUK, Ákos MÁTÉ, (2021), The (real) need for a human touch Testing a human-machine hybrid topic classification workflow on a New York Times corpus, Quality and Quantity: International Journal of Methodology online: online p 1 DOI: 10.1007/s11135-021-01287-4

Ákos MÁTÉ, Miklós SEBŐK and Tamás BARCZIKAY (2021), ‘The effect of central bank communication on sovereign bond yields: The case of Hungary’, PLOS ONE, 16 (2), DOI: 10.1371/journal.pone.0245515

2020

Miklós SEBŐK, Sándor KOZÁK (2020), “From State Capture to ‘Pariah’ Status? The Preference Attainment of the Hungarian Banking Association (2006-2014)”, Business and Politics, pp 1-23, DOI: 10.1017/bap.2020.8

Miklós SEBŐK, Zoltán KACSUK (2020), “The Multiclass Classification of Newspaper Articles with Machine Learning: The Hybrid Binary Snowball Approach”, Political Analysis, pp 1-14, DOI: 10.1017/pan.2020.27

Miklós, SEBŐK; György, GAJDUSCHEK; Csaba, MOLNÁR (eds.) (2020), A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények (‘The Quality of Hungarian Legislation: Theory, Measurement, Empirical Results’), Budapest: Gondolat 

Flóra BOLONYAI, Miklós SEBŐK (2020), “Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat” (“Quantitative Text Analysis and Text Mining), in: Jakab, A. – Sebők, M. (eds.) Empirikus jogi tanulmányok (Empirical legal studies), Budapest: Osiris

Martina Katalin SZABÓ, Orsolya RING,  Balázs NAGY, László KISS, Júlia KOLTAI, Gábor BEREND, lÁSZLÓ VIDÁCS,  Attila GULYÁS,  Zoltán KMETTY (2020), Exploring the dynamic changes of key concepts of the Hungarian socialist era with natural language processing methods , Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 54 (1) pp. 1-13, DOI: 10.1080/01615440.2020.1823289

2019

Miklós SEBŐK, Attila HORVÁTH, Ágnes M. BALÁZS (2019), „Electoral reforms, entry barriers and the structure of political markets: A comparative analysis”, European Journal of Political Research, 58 (2), pp. 741-768, DOI: 10.1111/1475-6765.12309

2018

Miklós SEBŐK, Tamás BERKI (2018), “Punctuated Equilibrium In Democracy and Autocracy: An Analysis of Hungarian Budgeting Between 1868 and 2013”. European Political Science Review, 10 (4), pp. 589-611, DOI: 10.1017/S1755773918000115

Miklós SEBŐK, Evelin MÉSZÁROS, György Márk KIS (2018), „A politikai elit médiareprezentációja a rendszerváltás után: Egy napilap-címlapokra épülő szövegbányászati elemzés (The Media Representation of the Political Elite: A Text Mining Approach Based on Newspaper Front-Pages)”. Politikatudományi Szemle, 2018:(1), pp. 91-112. 

Evelin MÉSZÁROS, Miklós SEBŐK (2018), “A szövegbányászati módszerek alkalmazásának lehetőségei a joggyakorlat-elemzésben (The Application of Text Mining Methods in the Analysis of Legal Practice)” Forum Sententiarum Curiae, 2018:(2), pp. 6-12. 

2017

Miklós SEBŐK, Tamás BERKI (2017), „Incrementalism and Punctuated Equilibrium in Hungarian Budgeting (1991-2013)”. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 29 (2), pp. 151-180, DOI: 10.1108/JPBAFM-29-02-2017-B001

Miklós SEBŐK, Bálint KUBIK, Csaba MOLNÁR (2017), „Exercising Control and Gathering Information: The Functions of Interpellations in Hungary (1990-2014)”. The Journal of Legislative Studies, 23 (4), pp. 465-483, DOI: 10.1080/13572334.2017.1394734

Miklós SEBŐK, Bálint KUBIK, Csaba MOLNÁR (2017), „A törvények formális minősége: Empirikus vázlat (The Formal Quality of Legislation: An Empirical Outline)”. Boda Zsolt, Szabó Andrea (szerk.) Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák. 376 p. Budapest: Napvilág Kiadó, 2017. pp. 285-310

2016

Miklós SEBŐK (szerk.) (2016), Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban (Quantitative Text Analysis and Text Mining in Political Science). Budapest: L’Harmattan Kiadó